Referencie

Referencie projektových prác spoločnosti SPAI (výber):

Ihla/Needle - Bratislava, 2023 - najvyššia rezidenčná budova v EU

Štúdia zakladania najvyššej rezidenčnej budovy v EU s výškou 250 m

Technológie: vŕtané pilóty, prvky podzemných stien - barety

Lakeside Park - 3. etapa, Bratislava, 2023

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, trvalé konštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty

Petržalka City I. etapa, Bratislava, 2023

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: trvalé konštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty

River Park blok B (planetárium), C, Bratislava, 2022

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, pilótové steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska

ESET Campus, Bratislava, 2022

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie

Príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie

Cvernovka BCT2, Bratislava, 2022

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty 

Úložné zariadenie rádioaktívneho odpadu NAO (štvrtý dvojrad), Mochovce, 2022

Zlepšenie deformačných vlastností podložia, ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: ílobetónové pilóty, záporové paženie, dočasné a trvalé zemné kotvy, vŕtané pilóty

Palma, Bratislava, 2022

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

Portum, Bratislava, 2022

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: koštrukčné podzemné steny, rozperný systém, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty 

Skypark - obytný súbor Čulenova, Administratívna budova CO1, Bratislava, 2022

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

Jasná, lanová dráha Priehyba, 2022

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - mikropilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: mikrozáporové steny, dočasné zemné kotvy, mikropilóty

Diaľnica D1 Višňové, zárubné múry v zosuvoch, 2021

Zabezpečenie zárezov pre D1 pomocou zárubných múrov v zosuvnom území

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: lamely podzemných stien, vŕtané pilóty, trvalé zemné kotvy, striekaný betón, kotevné vence a prahy, odvodňovacie vrty

Klingerka II, Bratislava, 2021

Ochrana stavebnej jamy, sanačná bariéra

Komplexný audit technického riešenia

The Mill, Bratislava, 2021

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty

Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, podjazd Svit, 2021

Ochrana stavebnej jamy pre podjazd pod železnicou

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: štetovnicové steny, dočasné zemné kotvy, kotevné tiahla, kotevné nosníky

Úložné zariadenie rádioaktívneho odpadu NAO (štvrtý dvojrad), Mochovce, 2021

Zlepšenie deformačných vlastností podložia, ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: ílobetónové pilóty, záporové paženie, dočasné a trvalé zemné kotvy, vŕtané pilóty

Cvernovka BCT3, Bratislava, 2021

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty 

Waterside blok A, Bratislava, 2020

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: záporové paženie, pilótové steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska

Skypark - obytný súbor Čulenova, Administratívna budova CO1, Bratislava, 2020

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty

Bratislavské podhradie - Vydrica I. etapa, Bratislava, 2020

Návrh drenážneho systému

Projekt pre realizáciu stavby

Lakeside Park - Phase II, Bratislava, 2020

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, usmernená trysková injektáž, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska

Úložisko vyhoreného jadrového paliva, Jaslovské Bohunice, 2020

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, striekaný betón, zemné klince, vŕtané pilóty

Eurovea 2, Bratislava, 2019

Zakladanie stavebných objektov a obytnej veže s výškou 168m a 47 nadzemnými podlažiami na pilótach

Komplexný audit zakladania

River Park blok B (planetárium), C, Bratislava, 2019

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: záporové paženie, pilótové steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska

Skládka Vrakuňa, sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava, 2019

Enkapsulácia skládky CHZJD

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: podzemné tesniace steny, utesnenie povrchu skládky

Skypark - obytný súbor Čulenova, Administratívna budova CO1, Bratislava, 2019

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty 

Cvernovka BCT1, Bratislava, 2019

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty 

Galvaniho Business Centrum V, Bratislava, 2019

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: trysková injektáž, dočasné zemné kotvy, tryskané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Twin City Bratislava, Podzemná kruhová križovatka Mlynské nivy, 2018

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: konštrukčné podzemné steny, tesniace podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

Twin City - sever Bratislava, Autobusová stanica Mlynské nivy, 2018

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, konštrukčné podzemné steny, tesniace podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty

Palác Trnitá Brno, Česká republika, 2018

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty 

Arcelor Nitra, 2018

Ochrana stavebnej jamy kanálov pre úložiská lisov, zakladanie - základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: konštrukčné podzemné steny, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Opravárenské centrum - letisko Mošnov, Česká republika, 2018

Zakladanie - pilóty, pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty, pilótové hlavice

Národný futbalový štadión, Bratislava, 2017

Zakladanie veže - prvky MIP

Audit zakladania

Jaguar Land Rover, Gestamp strategický park, Nitra, 2017

Zakladanie - pilóty, zlepšenie deformačných vlastností podložia pod priemyselnou podlahou ťažkej lisovne, kanály pre úložiská lisov 

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty, ílobetónové pilóty, konštrukčné podzemné steny, monolitické železobetónové konštrukcie 

Triangel, Bratislava, 2017

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

Úložné zariadenie rádioaktívneho odpadu NAO (tretí dvojrad), Mochovce, 2017

Zlepšenie deformačných vlastností podložia, ochrana stavebnej jamy

Dodávateľská dokumentácia zhotoviteľa

Technológie: ílobetónové pilóty, záporové paženie, dočasné zemné kotvy

Skypark - obytný súbor Čulenova I. a II. etapa, Bratislava, 2016

Zakladanie obytných veží A, B a C s 30 podlažiami

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty CFA, pažené pilóty pod výplachom, dĺ.21.5-35.0m

ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, Železničný most nad Nosickou priehradou, 2016

Vytvorenie stavebných jám v Nosickej priehrade pre podpery mosta P3, P4 a P5

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: štetovnicové steny, tyčové kotvy, oceľový rozperný systém

Prestavba štadióna FC DAC Dunajská Streda, 2016

Zakladanie - pilóty a základový rošt

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty, pilótové hlavice, základový rošt

Skypark - obytný súbor Čulenova, Administratívna budova CO2, Bratislava, 2016

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: pažiaca a tesniaca stena MIP, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty CFA

IKEA Components - Expanzia 2016+, Malacky, 2016

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty

Polyfunkčné centrum Einsteinova, Bratislava, 2016

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty

Petržalka City 2. etapa, Bratislava, 2016

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Panorama City III Business, Bratislava, 2016

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: pilótová stena, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty

Citypark Ružinov (Trinity), Bratislava, 2015

Zosilnenie základov obytných veží A, B, C - mikropilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: mikropilóty

Panorama City II Business, Bratislava, 2015

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, vŕtané pilóty

NEW STEIN, Bratislava, 2015

Zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

UNIQ Staromestská Office, Bratislava, 2015

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, záporové paženie, dočasné zemné kotvy

Južné mesto, Zóna B1, Bratislava, 2015

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: tryskané pilóty

Westend, Polyfunkčný objekt Crossing, Bratislava, 2015

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre výber zhotoviteľa, projekt pre realizáciu stavby

Technológie: záporové paženie, pilótové steny, striekaný betón, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty

VW Slovakia, dopravníkový most, 2015

Zakladanie - pilóty, mikropilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty, mikropilóty

Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, 2015

Zakladanie mostných objektov 201, 215, 217, 218, 219

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty

Nosný systém MHD, 1.časť Bosákova ul. - Šafárikovo nám, Bratislava - Starý most, 2014

Vytvorenie stavebných jám v toku Dunaja pre podpery mosta 34 a 5

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: štetovnicové steny, tyčové kotvy, oceľový rozperný systém

Referencie / Nosný systém MHD, 1.časť Bosákova ul. - Šafárikovo
Referencie / Nosný systém MHD, 1.časť Bosákova ul. - Šafárikovo
Referencie / Nosný systém MHD, 1.časť Bosákova ul. - Šafárikovo
Sanácia zosuvu Žižkova ulica, Bratislava, 2014

Dočasné a trvalé zabezpečenie zosuvu

Projekt pre realizáciu stavby - sanácia havarijného stavu

Technológie: striekaný betón, zemné klince, vystužený oporný múr geomrežami

Nová terasa 1. etapa, Košice, 2014

Zakladanie – pilóty a základové rošty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty, monolitické základové pásy a hlavice

Kaufland Mlynská dolina, Bratislava, 2014

Zakladanie - pilóty, oporné konštrukcie

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty, striekaný betón, zemné klince, trvalé zemné kotvy, monolitické časti oporných múrov

Jégeho alej 4, Bratislava, 2014

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty

Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, 2014

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty

VW Slovakia, sklad karosérií, 2014

Zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty

NKP Bratislavský hrad, podzemná parkovacia garáž, 2014

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre zmenu stavby pred dokončením

Technológie: striekaný betón, zemné klince, mikrozápory, dočasné zemné kotvy

Dostavba areálu MZV SR Bratislava, 2013

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Panorama City I, Bratislava, 2013

Zakladanie obytných veží V1 a V2 s 30 podlažiami

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty CFA

Referencie / Panorama City I, Bratislava, 2013
Referencie / Panorama City I, Bratislava, 2013
Referencie / Panorama City I, Bratislava, 2013
Rezidence Lužánky Brno, Česká republika, 2013

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, pilótové steny, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy

Bory Mall Bratislava, 2013

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, záporové steny, vŕtané pilóty

City Aréna Trnava, 2013

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, štetovnicové steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Zuckermandel Bratislava, 2013

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, mikrozápory, gabiony, záporové steny, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty

Twin City - juh Bratislava, objekty A2,A3,A4, 2012

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - zlepšenie podložia, ťahové pilóty, základová doska

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, tesniace podzemné steny, vkladané štetovnice, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, štrkové pilóty, ťahové pilóty, základová doska

Bytový dom Solid Bratislava, 2012

Zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty, základová doska

Avion Ostrava, Česká republika, 2012

Zakladanie - mikropilóty, ochrana stavebnej jamy

Realizačný projekt

Technológie: mikropilóty, mikrozáporové steny, dočasné zemné kotvy

Vinosady, štátna cesta II/502, 2012

Zlepšenie podložia

Realizačný projekt

Technológie: ílobetónové pilóty

Bytový dom Meinl Kupeckého ul., Bratislava, 2012

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: striekaný betón, zemné klince, koštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Referencie / Bytový dom Meinl Kupeckého ul., Bratislava, 2012
Referencie / Bytový dom Meinl Kupeckého ul., Bratislava, 2012
Referencie / Bytový dom Meinl Kupeckého ul., Bratislava, 2012
Polyfunkčný objekt Štefánikova ul., Bratislava, 2012

Ochrana stavebnej jamy

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy

EcoDesignHouse Bratislava, 2012

Zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty, základová doska

Čadca - obchvat, preložka cesty I/11, 2012

Zlepšenie podložia, oporné múry vystužené geosyntetikou

Realizačný projekt

Technológie: štrkové pilóty, vystužené oporné múry geomrežami

BC Forum Bratislava, 2012

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie

Audit geotechnického návrhu

MedArt Banská Bystrica, 2012

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty

Westend Quadrant Bratislava, 2011

Zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty, základová doska, bentonitové hydroizolácie

Referencie / Westend Quadrant Bratislava, 2011
Referencie / Westend Quadrant Bratislava, 2011
Referencie / Westend Quadrant Bratislava, 2011
ŽSR Trenčianska Teplá, 2011

Oporné múry vystužené geosyntetikou

Realizačný projekt

Technológie: vystužené oporné múry geomrežami

Moscow Brewery WWTP, Ruská federácia, 2011

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: trysková injektáž, vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Polyfunkčný objekt Wallenrod Mickiewiczova ul., Bratislava, 2011

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - základová doska

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Referencie / Polyfunkčný objekt BCM Mickiewiczova ul., Bratislav
Referencie / Polyfunkčný objekt BCM Mickiewiczova ul., Bratislav
Referencie / Polyfunkčný objekt BCM Mickiewiczova ul., Bratislav
Fremach Trnava, 2011

Zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty, pilótové hlavice

Digital Park III Bratislava, 2011

Ochrana stavebnej jamy

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, striekaný betón

Twin City - juh Bratislava, 2011

Posúdenie interakcie projektu TEN-T a TWC-juh

Geotechnický posudok

Centrade Bratislava, 2011

Návrh zakladania budovy 30.NP pre posúdenie interakcie s projektom TEN-T

Geotechnický posudok

Aglomerácia Štúrovo - ČOV, 2011

Stabilizácia podložia, ochrana stavebných jám, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: trysková injektáž, štetovnicové steny, vŕtané pilóty CFA

KON - RAD Bratislava, 2010

Zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty, pilótové hlavice

Centrál Bratislava, 2010

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, konštrukčné podzemné steny, dočasné a trvalé zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Referencie / Centrál Bratislava, 2010
Referencie / Centrál Bratislava, 2010
Referencie / Centrál Bratislava, 2010
Bory Mall Bratislava, 2010

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, vŕtané pilóty

Cassovar II Košice, 2010

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, striekaný betón, zemné klince, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty

Bytový dom Meinl Kupeckého ul., Bratislava, 2010

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: záporové paženie, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

Oceliareň Strážske, 2009

Ochrana stavebných jám pre technológiu, monolitické konštrukcie

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: prerezávané pilótové steny, rozperné konštrukcie, základové dosky, monolitické konštrukcie

Referencie / Oceliareň Strážske, 2009
Referencie / Oceliareň Strážske, 2009
Referencie / Oceliareň Strážske, 2009
Rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu, Bratislava, 2009

Zakladanie oceľovej nosnej konštrukcie haly

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty, mikropilóty

Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa, 2009

Zakladanie mostných objektov

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty, mikrozápory, dočasné zemné kotvy, striekaný betón

Rýchlostná cesta R1 Nitra - Selenec - Beladice, 2009

Zakladanie mostných objektov, trvalé zabezpečenie hlbokých zárezov

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: vŕtané pilóty (pažnicová technológia, CFA), pažiace pilótové steny, trvalé zemné kotvy, striekaný betón, monolitické konštrukcie, gabiónové múry (trvalá ochrana hlbokých zárezov), štetovnice (dočasná ochrana stavebných jám)

Referencie / Rýchlostná cesta R1 Nitra - Selenec - Beladice, 200
Referencie / Rýchlostná cesta R1 Nitra - Selenec - Beladice, 200
Referencie / Rýchlostná cesta R1 Nitra - Selenec - Beladice, 200
Stabilizácia zosuvného územia Bratislava - Devín, Lomnická ul., 2009

Kotvené pilótové steny

Projekt pre realizáciu stavby

Technológie: pilótové steny, trvalé zemné kotvy, striekaný betón, monolitické konštrukcie

Twin City Bratislava, SAD, 2009

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, tesniace podzemné steny s vkladanými štetovnicami, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty

Trinity Bratislava, 2009

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: štetovnicové steny, trysková injektáž, dočasné zemné kotvy, oceľové vzpery, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Referencie / Trinity Bratislava, 2009
Referencie / Trinity Bratislava, 2009
Referencie / Trinity Bratislava, 2009
Aupark Košice, 2009

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: záporové paženie, zemné klince, trvalá konštrukčná podzemná stena, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty, odvodnenie stavebnej jamy

Lovčica, cesta I/50, 2009

Zárubné múry

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, mikropilóty, monolitické konštrukcie zárubných múrov, trvalé zemné kotvy

Perla Ružinova Bratislava, 2008

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, štetovnicové steny, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty, odvodnenie stavebnej jamy, základová doska, kryštalické hydroizolácie

Tower Automotive Malacky, lisovňa 2, 2008

Zakladanie - pilóty, ochrana jám pre úložisko lisov, založenie priemyselných podláh

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty, štetovnicové steny, oceľové rozpery, odvodnenie stavebných jám, vnútorné monolitické konštrukcie, kryštalické hydroizolácie

Austria Trend hotel, Vysoká ul., Bratislava 2008

Ochrana stavebnej jamy

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, trysková injektáž, pilótové steny, dočasné zemné kotvy, oceľové vzpery, odvodnenie stavebnej jamy

Referencie / Austria Trend hotel, Vysoká ul., Bratislava 2008
Referencie / Austria Trend hotel, Vysoká ul., Bratislava 2008
Referencie / Austria Trend hotel, Vysoká ul., Bratislava 2008
Obytný súbor Jégeho alej Bratislava, III. a IV. etapa, 2008

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: štetovnicové steny, záporové paženie, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty

Cassovar Košice, 2008

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, striekaný betón, zemné klince, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty

Velux Partizánske, 2008

Zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty, mikropilóty, pilótové hlavice

Hotel Kempinski Štrbské Pleso, 2008

Stabilizácia svahu

Realizačný projekt

Technológie: mikropilóty, trvalé zemné kotvy, striekaný betón

Cubicon Bratislava, 2007

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty

Eden Park Bratislava, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, dočasné zemné kotvy, tryskané pilóty, základová doska, bentonitové hydroizolácie

Westend Square Bratislava, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, pilótové steny, záporové paženie, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska, bentonitové hydroizolácie

BC Skala Poprad, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, záporové paženie, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty

MAX Prešov, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: záporové paženie, vŕtané pilóty, pilótové hlavice

MAX Žilina, 2007

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a pilótové hlavice

Realizačný projekt

Technológie: pilótová stena ø900, vŕtané pilóty, pilótové hlavice

Referencie / MAX Žilina, 2007
Referencie / MAX Žilina, 2007
Referencie / MAX Žilina, 2007
Panorama City Bratislava, 2007

Ochrana stavebnej jamy

Projekt pre stavebné povolenie

Technológie: striekaný betón, zemné klince, prerezávané pilótové steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy

Letisko M.R.Štefánika, založenie radarovej veže, 2007

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty

Obytný súbor Jégeho alej Bratislava, 2007

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty

River Park Bratislava, 2006

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, záporové paženie, štetovnicové steny, pilótové steny, dočasné a trvalé zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, vztlakové tyčové kotvy

Referencie / River Park Bratislava, 2006
Referencie / River Park Bratislava, 2006
Referencie / River Park Bratislava, 2006
III Veže Bratislava, 2006

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, vŕtané pilóty

Jarabiny Bratislava, 2006

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: striekaný betón, zemné klince, podzemné tesniace steny, vystužené tesniace steny, dočasné zemné kotvy, vŕtané pilóty

Lakeside Park Bratislava, 2006

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty

Tatrabanka Černyševského ul. Bratislava, 2006

Zakladanie - pilóty

Realizačný projekt

Technológie: vŕtané pilóty

Mamut, podzemné garáže, 2006

Ochrana stavebnej jamy, zakladanie - pilóty a základová doska

Realizačný projekt 

Technológie: striekaný betón, zemné klince, trvalé konštrukčné podzemné steny, dočasné zemné kotvy, odvodnenie stavebnej jamy, vŕtané pilóty, základová doska, kryštalické hydroizolácie