O nás

SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžiniering, s.r.o. bola založená v roku 2002. V súčasnej dobe patrí k popredným spoločnostiam zaoberajúcim sa navrhovaním a projektovaním geotechnických konštrukcií v Slovenskej republike. Komplexnosťou poskytovaných služieb reaguje na rastúce potreby stavebného trhu v špecializovanej oblasti statiky - geotechniky.

Pri navrhovaní náročných geotechnických konštrukcií úzko spolupracujeme s významnými architektonickými kanceláriami a realizačnými firmami pôsobiacimi v SR a ČR. Máme dobré kontakty s odbornými sekciami SKSI, ÚNMS SR a s Katedrou geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Odborná skúsenosť našich autorizovaných inžinierov je zárukou komplexnosti, spoľahlivosti a hospodárnosti ponúkaných riešení.