Naše služby

Naša spoločnosť poskytuje tieto autorizované služby

Geotechnické modelovanie

Geotechnické modelovanie je významnou súčasťou každého návrhu. Podrobná analýza vstupných údajov a zostavenie vhodného geotechnického modelu je predpokladom dosiahnutia reprezentatívnych výsledkov. Do modelu vstupujú geotechnické, geometrické a statické vstupné údaje. Voľba výpočtového modelu závisí od typu riešenej úlohy. Celý tento proces je mimoriadne závislý na odbornosti a skúsenosti autorizovaného inžiniera - geotechnika.

zobraziť viac
Geotechnické modelovanie

O nás

SPAI spoločnosť pre projektovanie a inžiniering, s.r.o. bola založená v roku 2002. V súčasnej dobe patrí k popredným spoločnostiam zaoberajúcim sa navrhovaním a projektovaním geotechnických konštrukcií v Slovenskej republike. Komplexnosťou poskytovaných služieb reaguje na rastúce potreby stavebného trhu v špecializovanej oblasti statiky - geotechniky.

zobraziť viac