Geotechnický audit

V prípade riešenia veľmi náročných geotechnických úloh vykonávame konzultačnú a posudkovú činnosť.